Privacy- en cookiebeleid

Touch Promotions B.V. (Touch), gevestigd op de Escudostraat 2, 2991 XV te Barendrecht is de beheerder van kruidvatpretparkenactie.nl en is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze actie in opdracht van Procter & Gamble Nederland B.V. (Procter & Gamble), gevestigd op de Weena 505, 3013 AL te Rotterdam, als organisator van deze actie. Touch is de verantwoordelijken voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-2-2020 en heeft versienummer 1.2.

Verwerkingsdoeleinde
Bij het gebruik van deze website en de deelname aan deze actie laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven en die nodig zijn om deel te nemen aan de actie. Wij gebruiken de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • IP-adres; 


Derde partijen
Touch geeft je persoonsgegevens niet door aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Bewaartermijn
Touch verwerkt je persoonsgegevens zolang dit nodig is voor je deelname aan de actie. Direct na beëindiging van de actie worden je persoonsgegeven verwijderd tenzij een wettelijk verplichte bewaartermijn  van toepassing is in welk geval we ons aan die wettelijke bewaartermijn houden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Touch maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en doet niet aan profilering.

Informatie van kinderen onder de 16 jaar
Deelname aan deze actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van zestien (16) jaar en ouder die beschikken over een e-mailadres en een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. Het is niet de bedoeling middels deze website persoonsgegevens te verwerken van kinderen onder de zestien jaar. Indien je bemerkt dat dit wel het geval is, verzoeken wij je contact op te nemen via privacy@touchpromotions.nl. Wij zullen de persoonsgegevens dan per direct verwijderen. Wij adviseren ouders om de online activiteiten van hun kinderen in de gaten te houden.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies
Wij plaatsen functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website en analytische cookies waarmee wij niet-gepersonaliseerd het gebruik van deze website meten om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Wij plaatsen geen remarketing cookies.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken.

Je rechten
Je kan het recht op inzage, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid, verzet tegen of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die Touch over je heeft, uitoefenen door contact op te nemen met privacy@touchpromotions.nl.

Klachten
Indien je een klacht hebt, stellen wij het op prijs als je contact met ons opneemt via privacy@touchpromotions.nl. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over je privacy en deze verklaring, kan je deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@touchincentive.nl.